Women Can. Women Do.

Agencija: New Moment Tirana;

Klijent: USAID

Nagrada: Rad je svrstan među 25 najboljih radova u Adriatic regiji (BalCannes); 

BRIEF: Uprkos napretku postignutom tokom godina i činjenici da žene imaju zapažene uloge u određenim kontekstima i nivoima albanskog društva, još uvijek postoje brojni dokazi o isključivanju žena iz kritičkog odlučivanja u Albaniji.

Barijere postoje kako u samom društvu u kojem te žene traže inkluziju (ili je trebaju tražiti), tako i u samom mentalitetu nekih od mladih žena.

Budući da su paritet spolova i jednaka uloga žena već decenijama teme u medijima, školama itd., dodatnu prepreku predstavlja činjenica da su ljudi pod dojmom da su već prevazišli svoje predrasude. Usljed toga, mnogi od njih ne shvaćaju da i sami diskriminiraju a da toga nisu ni svjesni.

Na temelju ove situacije, USAID je tražio da napravimo kampanju podizanja svijesti kojoj će glavni cilj biti da se pomogne ciljanim publikama (muškarcima i ženama) da shvate pogrešnu percepciju koju imaju u pogledu kapaciteta, potencijala i kvaliteta koje žene imaju u utjecanju na vlastiti život, zajednicu, društvo.

IDEJA: Najzahtjevniji dio našeg zadatka leži u činjenici da većina Albanaca ima duboko ukorijenjene rodne predrasude prema ženama, kojih nisu svjesni, i odbijaju mijenjati svoj mentalitet, misleći da ne diskriminiraju.

Naša je kampanja morala djelovati na način da dokaže i pokaže ljudima šta je to što leži duboko ispod njihovog svjesnog razmišljanja, i kako se odnose prema muškarcima i ženama.

REALIZACIJA: Napravili smo društveni eksperiment s ljudima iz različitih sredina. Pozvani ljudi su obaviješteni o ličnim pričama šest uspješnih anonimnih albanskih građana te su zamoljeni da opišu kako zamišljaju da oni izgledaju, i to isključivo na temelju informacija koje su čuli za svakog od njih. Gotovo svi ispitanici zamislili su i opisali muškarce, samo na temelju činjenice da je tih šest osoba vrlo uspješno. Niti jednom nismo spomenuli kojeg spola su te osobe, a ipak su svi opisivali muškarce. U stvarnosti, svih šest uspješnih pojedinaca u primjeru bile su žene.

REZULTAT: Kampanja je imala velikog odjeka i utjecaja u državnim i lokalnim medijima, društvenim medijima i u široj javnosti u Albaniji. Postala je najdjeljenija oglašivačka kampanja na društvenim medijima u Albaniji.

PROJEKTNI TIM

Direktor strateškog planiranja: Filip Dimitrov
Generalni direktor: Oliver Petrovski
Direktorica poslovanja: Çeltina Lloshi
Kreativni direktor: Nikola Vojnov
Reditelj: Erfrort Kuke
Produkcijska kuća: Kube Studios