Disleksija je različitost, a ne bolest

Agencija: McCann Sarajevo;

Klijent: Udruženje za podršku osobama sa disleksijom “Vjetar”

Nagrada: Kampanja je na BalCannesu uvrštena među 25 najboljih kampanja u Adriatic regiji za 2017. godinu;

OPIS KAMPANJE: Disleksija je u Bosni i Hercegovini zakonski i statusno stavljena u rang sa mentalnim poteškoćama te su javno izraženi stigma i nipodaštavanje djece sa ovom poteškoćom u učenju, što na djecu ostavlja trajne posljedice. Kako u ovakvom društvu razviti svijest o tome šta je zaista disleksija, bilo je pitanje koje je agenciji postavilo Udruženje za podršku osobama sa disleksijom “Vjetar”. Morali smo privući pažnju roditelja, djece i institucija vlasti te shvatiti da nema boljih komunikatora od same djece, volontera koji su na sebe preuzeli teret optužbe. Privukli smo pažnju intrigantnim plakatima postavljenim po školama i letcima koji su dijeljeni uz svaku kupovinu u knjižarama. Na dan obilježavanja svijesti o disleksiji, održali smo press-konferenciju na kojoj smo medije i kompanije pozvali da nam se pridruže u buđenju svijesti o disleksiji. Tako je nastala prva Facebook kampanja sa disleksičnim logotipima. Preko 70 kompanija se odazvalo našem pozivu i, u znak podrške, na jedan dan svoje logotipe zamijenilo “disleksičnim” verzijama. Ova akcija je izazvala još veću pažnju opće javnosti, a mnogi mediji su spontano nastavili sa informisanjem o disleksiji. Za manje od četiri dana, kampanja je ostvarila vrijednost od preko 32.000 EUR. Najvažnije je da je u prva tri dana kampanje preko 100 roditelja kontaktiralo Udruženje tražeći neki vid podrške ili se jednostavno zahvaljujući na informacijama koje smo im pružili i otkriću da njihovo dijete nije “retardirano”. Anketa realizirana u osnovnim školama nakon kampanje pokazala je 100% svijest o postojanju i obilježjima disleksije. Objavljen je specijalni priručnik za rad sa djecom sa poteškoćama u učenju za nastavnike osnovnih škola. Sa uloženih 0 EUR, kampanja je promijenila navike i stavove svih zainteresiranih strana te ostvarila dugoročne rezultate.

PROJEKTNI TIM

Kreativni tim: Maida Hambo, Anur Hadžiomerspahić, Vesna Vlašić Jusupović
Fotografija: Jasmin Fazlagić
Digitalni tim: Enisa Mandra, Dragomir Križić
PR: Alena Kulenović Delić