Kafa nove generacije

Agencija: Idea Plus Communications;

Klijent: Grand Prom

Nagrada: Srebro u kategoriji New Local Products or Services Introduction (Effie Serbia);

OPIS KAMPANJE: Ništa nije moćnije od prave ideje koja se pojavi u pravo vrijeme!

A pravi izazov je bio oživjeti konstantno opadajući segment turske kafe u trenutku kada se mladi okreću instant rješenjima, ili čak uopšte ne konzumiraju kafu. Približiti model novog, jednostavnijeg načina pripreme turske kafe modernom životnom stilu, vratiti relevantnost njenom autentičnom ukusu i benefitima i jasno je povezati sa situacijama kada postoje barijere za pripremu “klasične” turske kafe.

Zato, nije bilo dovoljno stvoriti samo novu robnu marku; trebalo je kreirati potpuno novu kategoriju.

Barcaffé i Grand kafa Black‘n’Easy je revolucionarna inovacija u kategoriji kafe, po svemu prava turska kafa, a spremana na instant način! Black’n’Easy kafa sadrži miris, ukus i kvalitet mljevene tradicionalne kafe sa dodatnom funkcionalnom prednosti, a to je brza priprema prilagođena vremenu i uslovima u kojima živimo.  Black‘n’Easy je kafa nove generacije. Za nove generacije. Predstavlja odgovor na nove navike i način života mlađe ciljne grupe.

Stvorili smo kvalitetan i tržišno relevantan proizvod... i otvorili mnogo pitanja i dilema kako sa njime do pravog potrošača.

Kroz vremenski i prostorno brižljivo planiranu komunikaciju kreirali smo intenzivnu integrisanu kampanju sa svim elementima koji su relevantni za našu ciljnu grupu. Uz jasnu segmentaciju TG bili smo na svakom mjestu i u svakom trenutku tamo gdje su naši potencijalni konzumenti.

Stvaranje awarenessa smo radili paralelno sa kreiranjem imidža brenda.

Dobro strateški planirana integrisana komunikacija, razumijevanje ciljne grupe i njenih potreba, moderan kreativni pristup s jedne strane, i kvalitetan koncept samog proizvoda i njegovo savršeno uklapanje u potrebe potrošača, stvorili su uslove da ova kampanja “radi” i da postigne vrhunske rezultate. U datom vremenskom periodu postigli smo izuzetno visok awareness, premašili sve ciljeve triala i najvažnije od svega – uspjeli smo da u svijesti potrošača kreiramo potpuno novi moderan brend unutar segmenta turske kafe.

PROJEKTNI TIM

Direktorica klijent servisa: Svetlana Marković
Kreativni direktor: Toni Laurenčič
Umjetnički direktori: Tijana Mihajlović, Nikola Cvetković
Direktorica digitala: Jelena Nenadić
Vođe projekta: Nataša Korlat, Ivan Radojević
Direktor produkcije: Slobodan Pavlović