Senzorične degustacije

Agencija: Pristop;

Klijent: Mljekara Celeia

Nagrada: Srebro u kategoriji Ambijentalno oglašavanje (SOF); agencija: Pristop; klijent: Mljekara Celeia

BRIEF: Ovaj projekat predstavlja doprinos senzoričnom marketingu sa potpuno novim pogledom na jedan veoma stari oblik promocije – na degustacije.

IDEJA: Istraživanja koja su proučavala senzorna iskustva navela su da ljudi percipiraju hranu boljom kada je konzumiraju u njenom prirodnom okolišu. Zelene doline od svog su početka vezane uz prirodu, gdje na visokim pašnjacima njeguju svoje proizvode. Ali, nažalost, kao i svi drugi, prodaju ih u velikim, bučnim i prenatrpanim supermarketima. Zato smo, kao prvi, lansirali senzorične degustacije.

REALIZACIJA: U supermarketima smo postavili posebnu instalaciju gdje smo potrošače teleportirali na visoke zelene pašnjake pomoću 3D videa netaknute prirode, sa autentičnim panoramskim zvukom, sa pravom travom, koju su ljudi mirisali i po kojoj su hodali, i sa autentičnim drvenim materijalima, koje su dodirivali.  Kada smo tako probudili sve njihove osjećaje, dali smo im da probaju naše jogurte i sireve. Tako smo proizvodima Zelenih dolina, pomoću ukupnog senzoričnog iskustva, dali potpuno novu dimenziju.

PROJEKTNI TIM

Kreativni direktori: Blaž Vuk, Robert Bohinec
Umjetnički direktor: Matija Kocbek
Direktorica projekta: Barbara Modic
Vođe projekta: Barbara Drnovšek, Simona Mladenović, Neža Kašnik
Tekstopisac: Gregov Vuk
Dizajnerica: Vida Igličar
Produkcijska kuća: Art Rebel 9
Vođa produkcije: Damjana Grošelj