Zlatko ribica

Agencija: Pristop;

Klijent: Nova KBM

Nagrade: Srebro u kategoriji Brendirani ili kreirani sadržaji (SOF); Srebro u kategoriji Digitalno komuniciranje (SOF);

BRIEF: Sveta vladar je bankarska marka Nove KBM. Kroz godine postojanja te marke uvijek iznova smo se sukobljavali sa samo jednim izazovom: s totalnim izostankom afiniteta mladih prema uniformiranim bankarskim institucijama i njihovim komunikacijama. Aktuelna kampanja je novi kamenčić u mozaiku nastojanja da mladima, u zadnjim razredima osnovne škole, približimo Novu KBM kao nekoga ko će ih, umjesto roditelja ili starije braće, voditi kroz kompleksan svijet finansija.

IDEJA: Da bi poruka došla do onoga kome je namijenjena, morali smo zaplivati u utrobu kanala koji je početkom 2016. godine već bio izuzetno omiljen među mladima, a oglašivači se nisu previše dobro snašli u brzini i impulsivnosti komunikacije na njemu. Govorimo o Snapchatu.

REALIZACIJA: Za ovu smo se priliku iznova povezali sa ambasadorom marke, poznatim slovenskim reperom Zlatkom, kojeg smo, za potrebe kampanje, preimenovali u Zlatko Ribica. Unikatnom slikom na licu mladima je postavljao kreativne izazove i ispunjavao želje u zamjenu za njihove kreativne snapove. U mreže Sveta vladar se do kraja kampanje uhvatilo više od 12.000 originalnih snapova. Dok su ih stvarali, mladi su se osjećali kao ribe u vodi jer su se mogli izraziti kroz kanal koji su prihvatili kao svoj, i na kojem, u to vrijeme, sigurno nije bilo nijednog roditelja.

PROJEKTNI TIM

Kreativni direktori: Blaž Vuk, Robert Bohinec
Umjetnička direktorica: Martina Kokovnik Hakl
Direktor projekta: Živa Švagelj
Vođa projekta: Nina Usnik
Tekstopisci: Robert Bohinec, Anja Avberšek
Dizajnerica: Aleksandra Prus
Fotograf: Sašo Kos
Reditelj: Mark Pirc
Muzika: Zlatan Čordić
Vođa produkcije: Damjana Grošelj